Oferta

Oferta edukacyjna

Naszym głównym celem jest wspomaganie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami, w warunkach zapewniających rozwój oraz poczucie bezpieczeństwa. Programy dydaktyczne dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz odpowiednio dobranych grup wiekowych. W atmosferze ciepła, życzliwości i zrozumienia chcemy wspomagać naszych małych podopiecznych w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata. Pragniemy dbać o rozwój i edukację dzieci zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego pełniąc funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

Naszym podopiecznym zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę pedagogiczną,
 • atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej i społecznej dzieci,
 • małe – maksymalnie 15 osobowe grupy,
 • najnowsze metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym,
 • bogaty pakiet zajęć dodatkowych

Nasza oferta edukacyjna obejmuje:

 • naukę języka angielskiego i niemieckiego
 • zajęcia artystyczno – plastyczne,
 • zajęcia rytmiczno – umuzykalniające,
 • zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia logopedyczne,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • rehabilitacje ruchową;
 • integrację sensoryczną;
 • dogoterapię.
 • zajęcia z neurologopedą

Na specjalne życzenie rodziców i dzieci możemy utworzyć grupę zajęć dodatkowych w interesującym Państwa zakresie (np. język hiszpański, zajęcia teatralne i wiele innych).